Sizin reklam burada
Sizin reklam burada
 • Oruc Dadaşi Elman


  Oruc Dadaşi Elman

  Təbriz şəhəri

  NƏFƏSİMDƏ

  Biliyə can atır, sayılmaq üçün
  Sayısı bəllənən, on nəfəsimdə
  Günəşə qovuşub ayılmaq üçün
  Gözəllik geyinir don nəfəsimdə

  Sağlamı olduqca, sonsuz öyünən
  Qanadlı quş kimin uçur göyunən
  Sevgidən çırpınıb, qəmdən döyünən
  Hər anda dəyışır ton nəfəsimdə

  Könlümü dinləyib, səsimi duyan
  Canımda yaşayıb, canımda uyan
  Gözlərin - gözlərim içində yuyan
  Duyğu tək qanad aç qon nəfəsimdə

  Nisgilin yas olub, tutub könlümü
  Görkəmin kas olub, tutub könlümü
  Qəm - kədər pas olub, tutub könlümü
  Günəş ol bunları yon nəfəsimdə

  Qədrimi indi bil, qəlbimi oxu
  Könlündə sevgimə bir yuva toxu
  Gəl vurma Elmana, ayrılıq oxu
  Nəyimə gərəksən son nəfəsimdə

  YERİN VAR

  Yaqut dənəli nar kimi könlümdə yerin var
  Eşqin bağısan bar kimi könlümdə yerin var

  Bir kimsə tapılmaz, məni qəmdən uzaq etsin
  Sənsiz çəkilən car kimi könlümdə yerin var

  Arzum dolanan dağları qarşımda unutma
  Ol zirvədə ki qar kimi könlümdə yerin var

  Həsrətdə saralmış baxışımdan bahar umma
  Sən, güllərə oxşar kimi könlümdə yerin var

  Hicranda tutulmuş boğazımdan neyi dinlə
  Amma sən özün tar kimi könlümdə yerin var

  Göynətdi göyərçin qanadın atdığın oxlar
  Sındırma kı ilqar kimi könlümdə yerin var

  Yalvarmadıyam, gəl qapılardan yığışım mən
  Bilsin hamılar, var kimi könlümdə yerin var

  Sevdam yazılan yerdə qələm, oldu qızıldan
  Elmandı bilən yar kimi könlümdə yerin var

  EŞQÜ İMAN

  Xilqətin nəzmində ki tək beyti imandır Əli
  Bayi bismillah ləbindən səsli Qurandır Əli

  Eşqsiz iman gərəkməz, eşqü iman birliyi
  Cami vəhdətdən gələn, düz əhdü peymandır Əli

  K'əbədir eşqin adından, qiblədir aşiqlərə
  Can desəm azdır yəqin, canlarda canandır Əli

  Oldu dəryalər üzündə rəhnima Cəbrailə
  Bildi aləm, xilqətin dərsində ümmandır Əli

  La fəta illa Əli haqqın dilindən söylənib
  Aşıkara mədh olunmuş haq deyən candır Əli

  Hər kimin qəlbində vardır zərrəcə hübbi Əli
  Anlayıbdır innəma təxtində sultandır Əli

  "Ya" deyən canlarda iman "Hu" dəmindən bəslənir
  La meyin illa edən məktəbdə irfandır Əli

  Kim Əli eşqində öz könlün Gülüstan saxlayır
  Hər zaman sönməz günəş tək orda tabandır Əli

  Hər kimin könlümdə Mövla kəlməsi cövlan edir
  Haq məhəbbət badəsindən dildə mehmandır Əli

  K'əbəsiz qiblə tanınmaz, qibləsiz heç bir namaz
  K'əbədir can qibləsi, haqdan nümayandır Əli

  Şiri haq, meyraci rəbbülaləmin, həqqülyəqin
  Ürvətülvusqa, yədüllah, şahi mərdandır Əli

  Mürtəza eşqi əzanda səslənir xəyrüləməl
  Məsnədindən bəllidir, haq şanlı fərmandır Əli

  Haq deyib mövla deyənlər qəlbinin müştaqiyəm
  Elmanam dərdim məhəbbət, təkcə dərmandır Əli

  • Sosial şəbəkədə paylaş
  XƏBƏR LENTİ