Sizin reklam burada
Sizin reklam burada
 • DEYİŞMƏLƏR: Ayşə Səyyadqızı və Əli Rəştbər Qayıb


  Ay Vətən!

  Vətən torpaqlarının azadlığı şərəfinə hörmətli şair qardaşım - Əli Rəştbər Qayıbla yeni bir deyişmə qələmə aldıq!
  Yaradana sonsuz şükürlər olsun!
  Qələbə Haqqındır İnşAllah!
  Qarabağ Azərbaycandır!!!

  AYŞƏ SƏYYADQIZI:
  Şəhidlərin əziz ruhu şad oldu,
  Ədalətin düşmənləri bad oldu,
  Şükür Allah, kədər bizə yad oldu,
  Adın dərdimizə dərman, ay Vətən!
  Canım bu gününə qurban, ay Vətən!

  ƏLİ RƏŞTBƏR QAYIB:
  İgid oğulların yaraqlandılar,
  Kəsmədi yolların nə boran, nə qar.
  Fəslin payız oldu, taleyin bahar,
  Dağıldı çevrəndən zindan, ay Vətən!
  Canım bu gününə qurban, ay Vətən!

  AYŞƏ SƏYYADQIZI:
  Nə bağlar bənzəyir bağça, bağına,
  Nə dağlar bənzəyir sinə dağına,
  Nəzərlər mat qalıb Qarabağına,
  Qoymusan dünyanı heyran, ay Vətən!
  Canım bu gününə qurban, ay Vətən!

  ƏLİ RƏŞTBƏR QAYIB:
  Balanam ürəyim yandı ağrına,
  Nələr çəkmədim ki, sənin uğruna...
  Zəngilan qovuşdu bu gün bağrına,
  Tükəndi otuz il hicran, ay Vətən!
  Canım bu gününə qurban, ay Vətən!

  AYŞƏ SƏYYADQIZI:
  Sənsiz yaralıyıq, heçik, yarıyıq,
  Sənli dünyaların bəxtiyarıq!
  İllərdir həsrətin yolçularıyıq,
  Yurduna qayıdır karvan, ay Vətən!
  Canım bu gününə qurban, ay Vətən!

  ƏLİ RƏŞTBƏR QAYIB:
  Ey daşı cəvahir, torpağı gövhər,
  Dilinin əzbəri Allahu Əkbər.
  Xoş gəlsin üzünə illər, fəsillər,
  Ömrünə yar olsun dövran, ay Vətən!
  Canım bu gününə qurban, ay Vətən!

  AYŞƏ SƏYYADQIZI:
  Ayşə, ədalətin günəşi doğdu,
  Vətən göylərindən buludu qovdu.
  Yenə Haqq işığı zülməti boğdu,
  Yenə Bozqurdundur meydan, ay Vətən!
  Canım bu gününə qurban, ay Vətən!

  ƏLİ RƏŞTBƏR QAYIB:
  Qayıbam, varımdır vüqarlı elim,
  Laçından, Göyçədən üzülməz əlim.
  Yetər ki, sən səslə Şuşaya gəlim,
  Olum qucağına mehman, ay Vətən!
  Canım bu gününə qurban, ay Vətən!

  20.10.2020.
  Zəngilanın azadlıq günü

  ***
  Qubadlı gəldi!

  Qubadlının azadlığı şərəfinə İlahi bir deyişmə etdik!
  Vətən, azadlığın mübarək olsun!
  Bütöv Qarabağın sevincini yaşatsın bizə Allah!
  İnşAllah ki, növbəti qələbə çox yaxındır!
  Qarabağ Azərbaycandır!

  ƏLİ RƏŞTBƏR QAYIB:
  İlahi, edirəm qarşında təzim,
  Birdə hasil oldu arzu-murazım.
  Sevindi Torpağım, Şəhidim, Qazim
  Xoş xəbər quş oldu qanadlı gəldi,
  Vətənin qoynuna Qubadlı gəldi!

  AYŞƏ SƏYYADQIZI:
  Allah, qəlbimizi nura boyandır,
  Kim haqdır, kim nahaq sənə ayandır.
  Əzəli, əbədi Azərbaycandır,
  Bir adlı getmişdi, bir adlı gəldi,
  Vətənin qoynuna Qubadlı gəldi!

  ƏLİ RƏŞTBƏR QAYIB:
  Götür aşıq, sazı gətir bir dəmə,
  Zəfərdən söhbət aç, kədərdən demə.
  Payız axşamında odlu qəlbimə,
  Bu xəbər nə şirin, nə dadlı gəldi,
  Vətənin qoynuna Qubadlı gəldi!

  AYŞƏ SƏYYADQIZI:
  Bir aylı gecədə payız axşamı,
  Duyğusu büsbütün bahardı hamı.
  Vətən, mübarəkdir Haqqın bayramı,
  Sevinc qapımıza ağ atlı gəldi,
  Vətənin qoynuna Qubadlı gəldi!

  ƏLİ RƏŞTBƏR QAYIB:
  Qayıb, yaz eşitsin Laçın, Kəlbəcər,
  Otuz il yurdundan düşən dərbədər,
  Atasız, anasız köçən körpələr,
  Bu gün ata kimi övladlı gəldi,
  Vətənin qoynuna Qubadlı gəldi!

  AYŞƏ SƏYYADQZI:
  Vətən arzuların sultanı, şahı,
  Haqqı sındırarmı Haqqın Allahı?!
  Ayşə, at deyiblər muraddır axı,
  Bu at gör nə yaman muradlı gəldi,
  Vətənin qoynuna Qubadlı gəldi!

  25.10.2020/
  Qubadlının azadlıq günü

  • Sosial şəbəkədə paylaş
  XƏBƏR LENTİ