Sizin reklam burada
Sizin reklam burada

KƏLBƏCƏRƏ

KƏLBƏCƏRƏ
KƏLBƏCƏRƏ
(Kəlbəcərli və Kəlbəcər rayonundan seçilən
Milli Məclisin üzvü, millət vəkili, dostum Aqil Məmmədova
Kəlbəcərin işğaldan alınması münasibətilə)

Gözünüz aydın Aqil Məmmədov,
Nəhayət, qayıtdıq biz Kəlbəcərə.
Demişdiz alınsın, aparacaqsız
Məni özünüzlə Siz Kəlbəcərə.

Dərdimi dağlara bölmək eşqilə,
Yaşayıb, orada ölmək eşqilə,
O cənnət diyarı görmək eşqilə,
Sürəcəm maşını düz Kəlbəcərə.

Qaynayıb, damarda coşubdu qan da,
Dağlar qucaq açar el qayıdanda.
Bizi bağışlasın deyə, çatanda
Əyilib, çökəcəm diz Kəlbəcərə.

Oyadın məzardan Məmməd Aslanı,
Bəhmən Vətənoğlu, Sücayət hanı?
Tərpədin Gəncədən eli-obanı,
Tutun köçünüzlə üz Kəlbəcərə.

Qalxsın Dədə Şəmşir köksündə sazı,
Sarı sim mizraba çəksin də nazı.
Çağırın Şəkidən Salman Mümtazı,
Qoşsun yağlı-duzlu söz Kəlbəcərə.

Nişanlı gəlin tək bəzənir yazda,
Kəlbəcər nə gözəl görsənir yazda.
Dəlidağ rəngbərəng olur payızda,
Qışda nəfəs verir buz Kəlbəcərə.

Torpaq başdan-başa barlı, bəhərli,
Sərkərdə müzəffər, Ordu hünərli.
Kəlbəcər alındı, dur Səməndərli,
Ən gözəl şeirini yaz Kəlbəcərə!

KƏLBƏCƏRƏ
Bəradər SƏMƏNDƏRLİ (Xanəliyev)

  • Sosial şəbəkədə paylaş
XƏBƏR LENTİ