Sizin reklam burada
Sizin reklam burada

“Agrispace” MMC Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Caspian Event Organisers-in təşkilatçılığı ilə keçirilən 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisindэ uğurla iştirak etdi

“Agrispace” MMC Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Caspian Event Organisers-in təşkilatçılığı ilə keçirilən 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisindэ uğurla iştirak etdiKənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən və təcrübəli mütəxəssis heyətinə malik “Agrispace” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti bu sahədə göstərdiyi nailiyyətlərlə Respublikada aparıcı şirkətlər arasında özünəməxsus qabaqcıl yerlərdən birini tutmuşdur. “Agrispace” MMC Türkiyə, Rusiya, İtaliya, Çin, Yunanıstan və digər Avropa ölkələrinin istehsalı olan asılan, qoşulan kənd təsərrüfatı texnikası və aqreqatlarının Azərbaycanda rəsmi satışını və servisini həyata keçirir. Həmçinin “Agrispace” MMC Türkiyə istehsalı olan “Ustmak” markalı kənd təsərrüfatı texnikası və aqreqatlarının Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsidir. Hal-hazırda kənd təsərrüfatı təyinatlı texnikalara olan tələbatı nəzərə alan “Agrispace” MMC ot-küləş presləyənlər, yem qarışdıran maşınlar, müxtəlif gövdəli kotanlar, müxtəlif tutumlu çiləyicilər, bağçılıq və heyvandarlıq sahəsində istifadə olunan müxtəlif növ qoşqular, heyvandarlığın inkişafı üçün müxtəlif növ yüksək əhəmiyyətli avadanlıqlar, suvarma sistemləri, həmçinin mineral gübrələrin və s. Respublikaya gətirilməsini təmin edir və dövlət güzəşti tətbiq edilməklə nağd və ya lizinq yolu ilə satışını həyata keçirir. Bütün məhsullara şirkət tərəfindən istehsalçı qüsuruna görə 1 illik zəmanət verilir. Hal-hazırda Şirvan, Samux və Qaradağ bölgələrində anbarlarımız mövcuddur. Sahibkarların və fermerlərin rahatlığı, texnikalarımızın daha əlçatan olması üçün gələcəkdə ölkənin digər bölgələrində də yeni satış mərkəzləri açmağı və anbarlarımızın sayını artırmağı planlaşdırırıq.
10-12 iyun tarixlərində “Agrispace” MMC Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Caspian Event Organisers-in təşkilatçılığı ilə keçirilən 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisinin iştirakçılarından idi. Bu sərgidə şirkətimiz Türkiyənin məşhur, dünya və avropa standartlarına cavab verən “USTMAK” markalı müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikalarını, “KLEVER” şirkətinin istehsalı olan ot-küləş presləyən və digər texnikalarını, “KURTSAN” şirkətinin istehsalı olan gəzər sağım sistemi avadanlığını nümayiş etdirirdi. Bütün bu texnikalar sərgi ziyarətçilərinin böyük marağına səbəb oldu. Şirkətimiz hər il kənd təsərrüfatı sərgilərində aktiv iştirak edir və nümayiş etdirdiyimiz texnikaların keyfiyyətinə əmin olaraq bildirmək istəyirik ki, şirkətimiz respublikada kənd təsərrüfatının inkişafına öz töhfələrinin verilməsini davam etdirəcəkdir.

*** “Agrispace” MMC Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Caspian Event Organisers-in təşkilatçılığı ilə keçirilən 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisindэ uğurla iştirak etdi
Общество с Ограниченной Ответственностью «Agrispace», имеющий опытный штат специалистов, работающих в области сельского хозяйства является в Республике лидером по своим достижениям в этой сфере и занимает одну из лидирующих позиций среди компаний.
ООО «Agrispace» является в Азербайджане официальным представителем сельхозтехники и оборудования, которые производятся в таких странах, как Турция, Россия, Италия, Китай, Греция и другие страны Европы, осуществляет продажу и сервисное обслуживание.
Также ООО «Agrispace» является официальным представителем агрегатов турецкого производства марки «USTMAK» в Азербайджане. На данный момент, учитывая потребность в оборудовании, ООО «Agrispace» предоставляет ввоз в Республику, а также осуществляет продажу с государственными субсидиями наличным путем, либо лизингом следующих оборудований: прессы для сена и соломы, смесители кормов, плуг разного корпуса, опрыскиватель разной мощности, различные типы прицепов, используемых в садоводстве и животноводстве, оросительные системы, а также минеральные удобрения и др. На все товары предоставляется один год гарантии, на дефекты производителя. В настоящее время у нас есть склады в Ширванском, Самухском и Гарадагском районах.
Для удобства предпринимателей и фермеров, чтобы в будущем сделать нашу технику более доступной планируем открыть новые центры продаж и увеличить количество наших складов в других регионах страны.
10-12 июня ООО «Agrispace» был участником 14-ой Азербайджанской международной выставки сельского хозяйства, организованной Министерством Сельского Хозяйства и Caspian Event Organisers.
На этой выставке наша компания продемонстрировала всемирно известные и отвечающие европейским стандартам оборудования таких известных компаний, как турецкая марка «USTMAK» сельскохозяйственная техника различного предназначения, российская марка «КЛЕВЕР» прессование соломы и др. техника, доильное оборудование турецкого производство марки «KURTSAN». Вся эта техника вызвала большой интерес у посетителей выставки.
Наша компания ежегодно принимает активное участие в сельскохозяйственных выставках и будучи уверенным в нашей технике, будем продолжать вносить свой вклад в развитие сельского хозяйства в Республике.
*** “Agrispace” MMC Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Caspian Event Organisers-in təşkilatçılığı ilə keçirilən 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisindэ uğurla iştirak etdi“Agrispace” MMC Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Caspian Event Organisers-in təşkilatçılığı ilə keçirilən 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisindэ uğurla iştirak etdi“Agrispace” MMC Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Caspian Event Organisers-in təşkilatçılığı ilə keçirilən 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisindэ uğurla iştirak etdi
Agrispace Limited Liability Company, which operates in the field of agriculture and has an experienced staff, has one of the leading companies in the country with its achievements in this field. Agrispace LLC officially sells and maintains suspended and connected agricultural machinery and equipment manufactured in Turkey, Russia, Italy, China, Greece and other European countries in Azerbaijan.
Agrispace LLC is also the official representative of Turkish-made Ustmak agricultural machinery and equipment in Azerbaijan. Taking into account the current demand for agricultural machinery, "Agrispace" LLC ensures import to the Republic of mowers, feed mixers, ploughs of different bodies, sprinklers of different capacities, various types of trailers used in horticulture and animal husbandry, various types of high-importance equipment for livestock development, irrigation systems, as well as mineral fertilizers, etc. and sells in cash or leasing with the application of state discounts. All products are guaranteed by the company for 1 year due to the manufacturer's defect. We currently have warehouses in Shirvan, Samukh and Garadagh. In the future, we plan to open new sales centers and increase the number of our warehouses in other regions of the country for the convenience of entrepreneurs and farmers, to make our equipment more accessible for them.
On June 10-12, Agrispace LLC was one of the participants in the 14th Azerbaijan International Agricultural Exhibition organized by the Ministry of Agriculture and Caspian Event Organizers. At this exhibition, our company demonstrated the well-known Turkish, USTMAK branded agricultural machinery meeting various world and European standards, KLEVER hay and straw pressing and other equipment, and KURTSAN milking system equipment. All these agricultural machinery attracted great interest of visitors to the exhibition. Our company actively participates in agricultural exhibitions every year, and we want to express confidence in the quality of the equipment we demonstrate that our company will continue to contribute to the development of agriculture in the Republic.

  • Sosial şəbəkədə paylaş
XƏBƏR LENTİ